Era

Toegangscontrole

De toegangscontrolemodule van SDP Era is een elektronisch sleutelsysteem dat instaat voor de toegangscontrole van de verschillende gebouwen en/of lokalen. Elke werknemer of bezoeker krijgt via een gecodeerde badge toegang tot bepaalde zones, al dan niet binnen afgebakende (werk)uren. U kan voortdurend, in realtime, volgen wie zich waar bevindt.

SDP Era software voor personeelsplanning

Beveiliging van uw gebouwen

SDP Era software voor toegangscontrole

Op elke werkplek zijn er bepaalde zones die niet voor iedereen toegankelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de huisapotheek, de bergruimte voor gevaarlijke goederen, de technische ruimten, enz... Met SDP Era zijn deze afgebakende zones steeds slotvast en bepaalt u voor elke medewerker of bezoeker afzonderlijk tot welke ruimte en op welk tijdstip hij/zij toegang heeft.

Op het aanwezigheidsbord ziet u in één oogopslag wie zich waar in het gebouw bevindt. Dit kan cruciaal zijn in geval van evacuatie. De software biedt de mogelijkheid om historieken op te vragen van aangeboden badges op elk van de controlepunten.

Efficiëntie

Door te werken met elektronische badges kan u de toegang efficiënt organiseren. U vervangt op die manier het beheer van complexe sleutelplannen. Bij verlies van een badge wordt deze gedeactiveerd en vermijdt u veiligheidsrisico’s. Ook het gevaar van gekopieerde sleutels wordt geëlimineerd.

Ook voor bezoekers is een aangepast toegangsplan nuttig. Vlotte toegang tot bepaalde ruimtes wordt gecombineerd met het ontzeggen van toegang tot andere zones.
U koppelt dit badgesysteem indien gewenst aan codes. Vooral bij afdelingen met bijzondere zorgbehoevenden is dit een meerwaarde: zowel de toegang tot een zone als het verlaten ervan verlopen gecontroleerd.

SDP Era toegangscontrole SDP badge

Demo

Contacteer ons voor een vrijblijvende demonstratie op uw kantoor.