Era

Planning

Toenemende complexiteit

Steeds meer werknemers worden tewerkgesteld in een variabel uurrooster waarbij voor de meesten rekening gehouden moet worden met individueel aangepaste werkafspraken. Daarnaast gelden de regels rond sociale wetgeving, ploegenstelsels, feest- en vakantiedagen, afwezigheden, enz...
Bij het opmaken van de planning spelen tal van elementen een rol: beschikbaarheid van werknemers, verschillende kwalificaties, minimumbezetting, enz...
Hulp bij het opmaken van een complexe planning is dus geen luxe.

SDP Era software voor personeelsplanning

Bron van informatie

ActaLibra dossierbeheer

U heeft toegang tot alle gegevens van elke medewerker die van belang zijn bij het opmaken van de planning (contractuele uren, reeds gepresteerde (over)uren, enz.). U krijgt een overzicht van waar u personeel van andere afdelingen kan inzetten, op basis van de behoeften van dat moment, afwezigheden, enz...

Bovendien kunnen onvoorziene overuren voor een financiële kater zorgen. Daarom geeft de planningsoftware al bij de opmaak van uurroosters de wettelijk te volgen regels, werkafspraken en eigen huisregels aan.

Recent HR-onderzoek toont aan dat ook voor uw werknemers een degelijke planning cruciaal is. Ze blijven beter gemotiveerd omdat de combinatie werk-gezin in evenwicht blijft. U bent daardoor aantrekkelijker als werkgever, wat het vinden van gekwalificeerde medewerkers vereenvoudigt.

Gebruiksvriendelijk

Op het planbord ziet u in één oogopslag of de minimale personeelsbehoeften zijn ingevuld. Daarbij kiest u zelf hoe u de planning wil bekijken:
- één afdeling;
- meerdere afdelingen tegelijkertijd;
- één categorie medewerkers, in verschillende afdelingen samen, enz.
Zo bepaalt u zelf welke gegevens u in de overzichten wil opnemen. Tellers, saldi, contractgegevens: u heeft de vrije keuze.
Dankzij de eenvoudige gebruikersinterface is SDP Era makkelijk aan te leren.

SDP Era software voor personeelsplanning

Haal nog meer uit uw investering

SDP Robinson software voor doe-het-zelfzaken

De combinatie met de tijdregistratiemodule van SDP Era zal u op het einde van de maand een hoop rekenwerk besparen. De gegevens worden voor u verzameld en u levert ze vervolgens makkelijk aan bij uw sociaal secretariaat.
U krijgt bovendien een helder zicht op aanwezigheden, stiptheid, enz... Dankzij de synergie tussen de verschillende Era-modules kijkt u in de planning na of afwezigheden en overuren gerechtvaardigd zijn op basis van de registraties uit SDP Era. Uw rapporten en statistieken zullen nog vollediger zijn.

Demo

Contacteer ons voor een vrijblijvende demonstratie op uw kantoor.