Actalibra

Webservices

eRegistration is een nieuwe werkwijze, met een pak nieuwe handelingen. Deze handelingen hoefde u vroeger niet te doen, met name het opmaken van een extra eDossier, het expliciet specifiëren van verschillende meta-gegevens die nodig zijn voor de elektronische verwerking bij de patrimoniumdiensten, het digitaliseren van uw akte (of uitgifte), het klaarmaken en digitaal tekenen van de elektronische akte, en het opvolgen van de antwoorden van hypotheek- en registratiekantoren. Dit alles kan via het eRegistration dashboard op het e-Notariaat.
Dankzij de integratie van enkele nieuwe webservices, kan u een aantal van deze handelingen aansturen vanuit ActaLibra. 

SDP ActaLibra Webservices

Een overzicht

SDP ActaLibra webservices
  • De dossierbeheerder kan in ActaLibra alle gegevens voorbereiden die in het eDossier moeten vermeld worden (akte, goederen, partijen en hun rechten, bedragen). Daarbij wordt de informatie uit ActaLibra op een passende wijze omgevormd naar het gegevensmodel van het eDossier.
  • Na het verlijden van de akte kan de post-akte medewerker via het ActaLibra expeditieboekje de nodige documenten (akte, bijlagen, borderel) vlot toevoegen, en alles samen automatisch in het eDossier invoeren.
  • Op basis van de elektronische feedback kan de post-akte medewerker bovendien de teruggestuurde informatie van de betrokken registratie- en hypotheekkantoren vlot in de expeditieboekjes overnemen, en de werkelijke kosten snel boeken.
  • Voor alle andere handelingen, zoals het online klaarmaken, verifiëren, digitaal tekenen en versturen van de akten, moet u sowieso de applicatie eRegistration op het e-Notariaat gebruiken. ActaLibra zorgt ervoor dat de medewerkers onmiddellijk naar de juiste webpagina in de applicatie van Credoc worden gebracht.
  • U bespaart bij elke opzoeking in het Rijksregister. De gegevens worden volledig bijgewerkt in uw persoonsfiches. De extra informatie vanuit het Rijksregister (vroegere woonplaatsen, huwelijkspartners, etc.) wordt aangeleverd en in één klik verbindt u ze (in pdf !) aan de map van de betrokken persoon.

Demo

Contacteer ons voor een vrijblijvende demonstratie op uw kantoor.