Era

Klantgetuigenis Akapella

In de dorpskern van Kapelle-op-den-Bos bevindt zich Woon- en Zorgcentrum Akapella. Yves Peleman is er coördinator bewonerszorg en personeelszaken en ging enkele jaren geleden op zoek naar een oplossing voor tijdregistratie en planning. Na een uitgebreide marktstudie werd gekozen voor SDP Era. Dhr. Peleman verklaart zijn keuze.

“Het SDP Era team is ook echt een gesprekspartner voor ons. Die mensen weten hoe het er in onze werkomgeving aan toegaat.”

Woonzorgcentrum Akapella

“Dat we in 2009 geopteerd hebben voor SDP Era was op basis van enkele belangrijke argumenten. Het eerste wat we zochten was een pakket dat de koppeling naar ons sociaal secretariaat kon realiseren. We kwamen uit op 3 à 4 aanbieders die voldeden aan de door ons gestelde eisen. Via een collega uit de sector die al jaren SDP Era gebruikt raakten we overtuigd. SDP heeft een goede naam in de sector en die referenties gaven ons vertrouwen. De goede prijs-kwaliteitsverhouding was een laatste – zij het zeker niet onbelangrijk – argument.”

Evaluatie

De veranderingen sinds de invoering van SDP Era zijn opmerkelijk. Dhr. Peleman erkent de vooruitgang op verschillende vlakken. “Vooreerst zijn de overuren veel meer onder controle. Bij Akapella WZC trachten we te voorkomen dat het aantal overuren oploopt. Doordat er sneller een duidelijk zicht is op de situatie per werknemer, is alles nu veel beter te beheersen. Het zorgt ervoor dat we minder vaak dure overuren moeten uitbetalen én dat het personeel tevreden is. In een omgeving waar goede medewerkers moeilijk te vinden zijn, is bekend staan als aantrekkelijke werkgever een absoluut voordeel.”

Dhr. Peleman haalt aan dat er ook veel tijdswinst wordt geboekt. “Vroeger moest alles manueel uitgeteld worden en moesten alle resultaten van de tikkaarten worden berekend. Dat, samen met de verwerking voor het Sociaal Secretariaat, wordt nu haast volledig overgenomen door SDP Era. Concreet is er bij Akapella voor de persoon die instaat voor de verwerking van de uren en berekening van de lonen een tijdswinst van circa 12 uur, elke maand opnieuw.”

Woonzorgcentrum Akapella
Correct

Opvallend is dat het personeel van Akapella veel stipter met de tijdregistratie omgaat dan toen SDP Era net was ingevoerd. Tweemaandelijks wordt intern een audit gedaan naar het correct gebruik van de badges. “Waar er een jaar geleden nog 64 foute registraties per week gebeurden, is dat aantal nu gezakt naar een 10-tal. Op een totaal van ruim 70 medewerkers is de nauwkeurigheid van het badgegebruik daarmee opvallend. Je mag dus stellen dat onze mensen mee zijn in het verhaal van correcte tijdregistratie.”

Dhr. Peleman haalt aan dat de Sociale Wetgeving onmiskenbaar evolueert. “Om hier passend mee om te gaan, is SDP Era voor ons een belangrijk instrument. Je weet onmiddellijk voor elke werknemer de actuele stand van zaken. De software helpt in die zin bij de planning en opvolging van de arbeidstijd en bijhorende belangrijke cijfers in functie van Sociale Wetgeving.”

Dienstverlening

“Het pakket wordt zo ingesteld dat het werkt voor ons WZC”, vervolgt dhr. Peleman wanneer hij over de dienstverlening spreekt. “Bij vragen wordt er niet gezegd ‘dat kan niet’, maar zoekt men naar een oplossing. Dat appreciëren we zeer sterk. We hebben ook het gevoel dat de tijdregistratie en planning volledig op maat van ons WZC zijn afgesteld. Het SDP Era team is ook echt een gesprekspartner voor ons. Die mensen weten hoe het er in onze werkomgeving aan toegaat. Dat bleek een enorm voordeel om ons te laten meestappen in het verhaal van vernieuwing en verbetering.”

“Met veel enthousiasme wil ik dan ook het pakket aanraden bij collega’s”, besluit Mr. Peleman. “Terugkijkend op onze beslissing van enkele jaren geleden ben ik echt tevreden dat we voor SDP Era hebben gekozen. We hebben het ons nog niet beklaagd, in tegendeel!”

Ook interesse in een oplossing voor tijdregistratie en planning?

Contacteer ons voor een vrijblijvende demo