Actalibra

Groepsopleidingen

In mei 2019 organiseerde het SDP ActaLibra-team opnieuw enkele niet te missen ActaLibra-colleges: een basisopleiding, een opfrissingscursus voor gevorderden, een cursus dossierbeheer en een opleiding Aktekostenbladen en afrekeningen maken in Excel. Indien u interesse heeft in een volgende reeks opleidingen, kan u zich nu reeds op de wachtlijst inschrijven, dan wordt u als eerste op de hoogte gebracht!

Beschikbare sessies:

Basisopleiding:
Opfrissingscursus voor gevorderden:
Aktekostenbladen en afrekeningen maken in Excel:
Dossierbeheer:

Basisopleiding

SDP ActaLibra Basis ActaLibra opleiding

 Het SDP ActaLibra college Basis is bestemd voor nieuwe medewerkers die nog niet met ActaLibra hebben gewerkt. We leggen in grote lijnen uit hoe je met ActaLibra je dossiers verwerkt, van het aanmaken tot het afwerken van het dossier. Aan de hand van vele praktische oefeningen in de loop van de dag overlopen we alles wat een dossierbeheerder nodig heeft om aan de slag te kunnen met ActaLibra.

Wat komt aan bod?

 • De workflow in ActaLibra : van opstart dossier tot afwerking dossier
 • Creatie van persoonsfiches en dossierfiches, ook via inlezen eID, Rijksregisteropzoeking, KBO en opzoeking in kadaster via Consultimmo en belangrijke aanvullingen
 • Werken met taken: timing en geldigheidsduur van taken en documenten opvolgen, taken beheren vanuit de globale planning,…
 • De passerelle voor Sociale en Fiscale Berichten (SFB) gebruiken
 • Documenten maken : akten opstellen met de DataView, documenten via e-mail verzenden, ontvangen e-mails in het dossier bewaren
 • Het eDossier voorbereiden

Voor wie is dit college?

Medewerkers die net gestart zijn op kantoor, of zullen starten, en die nog geen of weinig  ervaring hebben met ActaLibra.

Opfrissing voor gevorderden

Het SDP ActaLibra College Opfrissing voor gevorderden is bestemd voor medewerkers die al met ActaLibra werken en hun efficiëntie willen verhogen. In een dag overlopen we alles wat een dossierbeheerder nodig heeft om vlot en efficiënt met ActaLibra te werken. We bekijken waar de workflow kan verbeterd worden en waar fouten vermeden kunnen worden zodat de postaktemedewerkers en de boekhouding weinig tijd verliezen met correctiewerk. Voor elke stap in het dossier hebben we heel wat tijdsbesparende tips voor de dossierbeheerder om de dossiers zo snel en zo goed mogelijk te beheren en af te werken. Er is uiteraard ook ruimte om eigen vragen te stellen.

Wat komt aan bod?

 • De workflow in ActaLibra : van opstart dossier tot afsluiten dossier
 • Aandachtspunten wat de ingevulde gegevens in de fiches betreft : correcte, volledige gegevens van alle partijen, van de goederen en correct opgemaakte dossierfiches
 • Efficiënt werken met taken: timing en geldigheidsduur van taken en documenten opvolgen, taken beheren vanuit de globale planning,…
 • De passerelle voor Sociale en Fiscale Berichten (SFB) gebruiken en de Vergelijkingspunten
 • ActaMaps : de snelle manier om plannen met verschillende info over het goed in één PDF te bewaren in het dossier
 • Documenten maken : akten opstellen met de DataView, externe documenten toevoegen aan het dossier zoals scans en documenten van een website (bv. bodemattest, Vlabel kwijtschrift uit Jbox enz..), documenten via e-mail verzenden, ontvangen e-mails in het dossier bewaren
 • Het eDossier correct voorbereiden
 • Handige tips & tricks in ActaLibra : zoektips, sneltoetsen, snel navigeren naar verschillende fiches enz…

Voor wie is dit college ?

 • ActaLibra gebruikers die slechts een deel van de mogelijkheden van het programma gebruiken en er veel meer willen uithalen.
 • Medewerkers die ActaLibra gebruiken maar nooit een grondige opleiding hebben gekregen en betere inzichten willen krijgen.
SDP ActaLibra Opfrissingsopleiding ActaLibra

College beheer

SDP ActaLibra Beheer opleiding

Het SDP ActaLibra college Beheer is bestemd voor medewerkers die al met ActaLibra werken en mergemodellen en modeltaken willen leren maken. In een dag overlopen we hoe je briefmodellen en aktemodellen kan maken, mergevelden kan invoegen in modellen en modeltaaklijsten kunt aanpassen. Daarnaast is er ook ruimte om eigen vragen te stellen.

Wat komt aan bod?

 • Briefmodellen maken : kop- en voetteksten aanpassen en oude briefmodellen vernieuwen
 • Kermerken van de Actalibra modellen
 • Aktemodellen maken en voorzien van mergevelden en clausulevragen
 • Briefmodellen- en repertoriumtekstmodellen voorzien van mergevelden
 • Geschikte modeltakenlijsten voorzien voor elke dossiersoort
 • Modeltaaklijsten aanpassen en voorzien van modeldocumenten en passende timing

Voor wie is dit college?

 • ActaLibra gebruikers die de courante functies van het programma kennen en nu ook zelf modellen willen kunnen maken, alsook de modeltaaklijsten willen optimaliseren voor alle medewerkers in het kantoor.
 • Notarissen die zelf de modeltaaklijsten willen kunnen aanpassen en de geschikte, te gebruiken modellen hieraan willen koppelen zodat iedereen in het kantoor de dossiers op een vlotte, gestructureerde en overzichtelijke wijze kan verwerken.

ActaLibra College aktekostenbladen en afrekeningen in Excel

Het SDP ActaLibra college aktekostenbladen en afrekeningen is bestemd voor medewerkers die dossiergebonden kosten ingeven en die afrekeningen opmaken voor hun cliënten. Vaak neemt deze in praktijk veel tijd in beslag omdat een groot deel manueel nog wordt berekend en ingevoerd.

De combinatie van ActaLibra aktekostenbladen en geïntegreerde afrekeningen in Excel zorgen voor een vlotte opmaak, berekening en afwerking waarbij fouten tot het minimum herleid worden.

Het gebruik van aktekostenbladen wordt toegelicht aan de hand van verschillende scenario’s die nauw aansluiten bij het dagelijkse gebruik. We tonen hoe u de aktekostenbladen correct gebruikt en we tonen hoe je de bedragen uit de aktekostenbladen in één Excel-werkblad kunt verzamelen om als afrekening aan de cliënt te bezorgen.

Wat komt aan bod?

 • Aktekostenbladen voor diverse aktetypes opmaken en correct invullen
 • Aktekostenbladen afdrukken voor intern gebruik en voor de cliëntBedragen uit meerdere aktekostenbladen verzamelen in één Excelwerkblad
 • Deze afrekening in Excel aanvullen met extra bedragen
 • Deze afrekening in Excel omzetten naar een PDF-document om aan de cliënt te bezorgen

Er zijn diverse scenario’s voorzien als praktijkvoorbeeld zoals het opmaken van afrekeningen voor:

 • Combinatie van een verkoop, krediet, hypothecair mandaat en een andere akte
 • Combinatie van een krediet, hypothecair mandaat en afrekening van de confrater waar de verkoop doorgaat
 • Combinatie van een familiaal dossier: nalatenschap met meerdere akten of een huwelijkscontract in combinatie met andere akte
 • Afrekeningen voor een vennootschap oprichting of wijziging
 • Afrekening voor de verkoper waarbij manuele aanvullingen nodig zijn

Voor wie is dit college?

Voor iedere dossierbeheerder en administratieve medewerker die aktekosten moet berekenen en meedelen aan cliënten.

SDP ActaLibra opleiding

Praktisch

De opleidingen duren een volledige dag van 9u30 tot 16u00, behalve het ActaLibra College aktekostenbladen en afrekeningen in Excel, dit duurt een halve dag (keuze tussen voormiddag van 9u30 tot 12u30 en namiddag van 13u30 tot 16u30). Gelieve steeds op tijd aanwezig te zijn, zodat we stipt kunnen starten.

De plaatsen zijn beperkt tot maximaal 12 deelnemers per sessie.

Prijs

De prijs voor de opleidingen van een volledige dag bedraagt €325,00 per deelnemer (broodjeslunch en syllabus inbegrepen) (excl btw). Het ActaLibra College aktekostenbladen en afrekeningen in Excel kost €150,00 voor een halve dag (syllabus inbegrepen).

Opleidingscheques

Recupereer tot 40% van uw opleidingskosten via de KMO-portefeuille. De aanvraag moet ten laatste tien dagen na de opleidingsdatum gebeuren op www.kmo-portefeuille.be. Het erkenningsnummer van SDP is DV.O104753.

Enkele sfeerbeelden